• slide
  • slide
  • slide
  • slide
CBS de Hoeksteen
Woont u in of rond Spijk en bent u op zoek naar een veilige plaats, waar uw kind kan leren, groeien en bloeien in een veilige omgeving? Dan is De Hoeksteen de plaats waar u uw kind kunt brengen. Uw kind kan al vanaf 2 jaar bij ons terecht, want peuterspeelzaal Spijkerhoek is gevestigd in onze school en door een goede overdracht verloopt de overstap van peuterspeelzaal naar basisschool op de meest natuurlijke manier.

CBS De Hoeksteen

Een kleine, gezellige en goede dorpsschool, waar uw kind zich in een veilige omgeving kan ontwikkelen van peuter tot puber.

De Hoeksteen is de basisschool van Spijk in de gemeente Lingewaal. Het is een bijzondere basisschool waar we met elkaar hard werken aan het welbevinden van uw kind(eren). Op onze school mag iedereen zich thuis en welkom voelen. Wij bieden de kinderen modern onderwijs van een hoge kwaliteit.

Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, vakkundigheid, veiligheid, geloof, plezier en enthousiasme en groei. Wat we bieden en ondernemen, relateren we aan deze waarden.

We werken met drie gecombineerde basisgroepen volgens het systeem van handelingsgericht werken. Dit betekent dat wij alle leerlingen zorgvuldig individueel bekijken. Naast observaties en de analyse van toetsgegevens bevragen wij u als ouders ook, want u bent ervaringsdeskundige wanneer het úw kind betreft. Ieder kind krijgt zoveel mogelijk instructie op zijn of haar niveau en ook het verwerken gebeurt op het niveau dat bij het niveau van het kind past.

Het team van De Hoeksteen werkt continue met elkaar aan de kwaliteit van het onderwijs; met elkaar voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het onderwijs dat we aan al onze kinderen mogen geven.

De Hoeksteen is een Christelijke basisschool en dat is een wezenlijk deel van onze identiteit. Met elkaar willen we de kinderen in aanraking brengen met het Evangelie van Jezus Christus en willen we met elkaar omgaan zoals Hij ons dat voor heeft geleefd. We willen samenleven vanuit Gods liefde, waarbij we omkijken naar elkaar, elkaar ondersteunen en helpen. De Hoeksteen moet een plaats zijn waar wederzijds respect heerst.

Wilt u meer weten? U bent van harte welkom om kennis te komen maken. 

Namens het team,

Margreet de Deugd

Webdevelopment: ONMEDIA