HS.2023-098

Kleinschalige school, fijn nieuw gebouw

De Hoeksteen is een kleinschalige school in een fijn nieuw schoolgebouw. Het is een perfecte plek voor het moderne toekomstbestendige onderwijs dat we willen geven. Onze kleinschalige school heeft meer voordelen: we hebben als team élk kind goed in beeld. De groepsleerkracht is de spil in het onderwijs en in de ondersteuning.

We volgen elke leerling nauwgezet en sluiten met moderne methodes en digitale tools zo veel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van je kind. Voor zulk onderwijs is het mooie nieuwe gebouw nu prima ingericht.
In onze combinatiegroepen kunnen we ook kinderen met speciale behoeften goed ondersteunen, want we hebben sterke leerkrachten met veel ervaring in (speciale) zorg.

Elk kind in beeld

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen begeleiding van de intern begeleider (IB’er): Ellen den Haan. Zij coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht in samenwerking met het ondersteuningsteam en de (preventieve) ambulante begeleiding. Als we je kind extra ondersteuning bieden, hebben we daarover altijd contact met jou als ouder.

We zijn trots op onze leerlingen!

Aanmelden