HS.2023-106

Kansrijke combinatiegroepen

Alle leerlingen zijn verdeeld over drie combinatiegroepen. Er is dankzij die kleinschaligheid veel individuele aandacht voor je kind. We letten daarbij voortdurend op wat elk kind nodig heeft. Zo zorgen we in elke groep voor extra uitdagingen of extra zorg voor kinderen die dat nodig hebben. De leerkrachten hebben veel ervaring en kunnen uitstekend uitleggen op niveau.

Onderwijs op maat

We stellen de leerdoelen centraal en zetten lesmethodes flexibel in. Zo kunnen we beter inspelen op wat je kind nodig heeft. De ervaring leert dat de meeste kinderen sneller zelfstandig(er) oefenen en al op jonge leeftijd slim kunnen samenwerken. In de bovenbouw oefenen de kinderen met digitale maatwerkprogramma's wat ze nog niet weten. Zo blijft het onderwijs boeiend voor ze en leren ze met plezier, omdat ze vaak succes hebben.

Juist omdat we werken met kansrijke combinatiegroepen kunnen we leerlijnen combineren. Bijvoorbeeld: een kind in groep 5 kan met rekenen meedoen met groep 6 en als het nodig is taal of schrijven nog wat extra oefenen in groep 4.

Kleuters

Ook kleuters zitten in een kansrijke combinatiegroep: groep 1-2-3. Je kind ervaart hoe het is om de jongste, de middelste en de oudste te zijn. De jongste en de oudste kleuters zitten bij elkaar, maar ze werken in verschillende groepjes. Samen ontdekken ze de wereld van cijfers en letters. We kijken voortdurend naar wat goed is voor je kind en schuiven vaak halverwege het jaar door naar een andere combinatiegroep. Dan is er ook een half jaar een groep 1-2.

Aanmelden