HS.2023-140

Onze identiteit

Al sinds 1927 is er een protestants-christelijke school voor Spijk en omgeving. We bouwen op een hedendaagse manier voort op tradities en waarde(n)vol onderwijs. Iedereen is van harte welkom, maar we verwachten wel van ouders en kinderen dat ze de christelijke identiteit van de school respecteren.

Je kind merkt elke dag dat we een christelijke school zijn: we beginnen en eindigen de dag met een gebed of lied. We inspireren met de bij de leeftijd van de kinderen passende Bijbelverhalen uit Kind op Maandag. Onze leerkrachten vinden het waardevol om de betekenis van de verhalen goed over te brengen en het gesprek erover aan te gaan. Christelijke feesten als Kerstmis en Pasen vieren we samen.

Aanmelden