HS.2023-006

Het team

Het team van De Hoeksteen bestaat uit 5 leerkrachten, de intern begeleider en de directeur. We hebben veel ervaring in het basisonderwijs en we hebben er bewust voor gekozen om in onze kansrijke combinatiegroepen te werken met kinderen van verschillende leeftijden. Ouders ervaren ons als heel deskundig en enthousiast.

Vaste leerkrachten voor de groep

We vinden het belangrijk dat er rust en structuur in de groepen is. Met 5 leerkrachten staan er hele vertrouwde gezichten voor de kinderen. Er zijn ook regelmatig stagiairs en externe gastdocenten om de kinderen meer kennis te laten maken met ‘buiten’ en voor nieuwe impulsen.

Jantina Rekker

p43411a_0009M0009

Liesbeth Ebighosi

p43411a_0013M0013

Marleen Derksen

p43411a_0020M0020

Corina Groeneveld

p43411a_0429M0429

Beppie van Aken

Ellen den Haan

Aanmelden