DSC01203

Goede zorg

Kinderen met speciale behoeften kunnen we goed ondersteunen in onze kleine groepen. We hebben sterke leerkrachten, met veel ervaring in speciale zorg. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van je kind en daarom volgen we elke leerling nauwgezet.

Hulp bij leren

De groepsleerkracht is de spil in de ondersteuning, maar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen begeleiding van de intern begeleider (IB’er). Zij coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht in samenwerking met het ondersteuningsteam en de (preventieve) ambulante begeleiding. Als we extra ondersteuning bieden, hebben we daarover altijd contact met jou als ouder.

De kinderen scheiden mee

Onze IB’er Ellen den Haan begeleidt kinderen van ouders die gaan scheiden of zijn gescheiden. Als kindercoach werkt ze met het programma De Kinderen Scheiden Mee, om de verwerking van de scheiding bij het kind zo goed mogelijk te laten beginnen en het kind in zijn kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

#hetfeestvanSpijk
Opening en Open Huis
Vrijdagmiddag 23 juni 2023 15.00 uur

Aanmelden