YHS_6208

Samen met ouders

Ouders zijn belangrijke partners als we de bijzondere leerbehoeften van een kind vaststellen. Jij kent je kind het beste en goede samenwerking tussen school en ouders vormt een stevige basis voor een kind. We hechten aan korte overleglijnen, positiviteit en wederzijds vertrouwen. Als je kind op school en thuis juist wordt gestimuleerd en bevestigd, kan het zich in veiligheid ontwikkelen.

Inloopmomenten

We hebben per schooljaar enkele inloopmomenten, zodat jullie (ouders én grootouders) kunnen zien waar je kind mee bezig is. We vertellen je dan ook graag meer over hoe ons onderwijs eruitziet.

#hetfeestvanSpijk
Opening en Open Huis
Vrijdagmiddag 23 juni 2023 15.00 uur

Aanmelden