HS.2023-071

Samen met ouders

Ouders zijn belangrijke partners als we de bijzondere leerbehoeften van een kind vaststellen. Jij kent je kind het beste en goede samenwerking tussen school en ouders vormt een stevige basis voor een kind. We hechten aan korte overleglijnen, positiviteit en wederzijds vertrouwen. Als je kind op school en thuis juist wordt gestimuleerd en bevestigd, kan het zich in veiligheid ontwikkelen.

Zo'n drie keer per jaar bespreek je in tienminutengesprekken met de leerkracht over de resultaten en het welbevinden van je kind.

De ouderapp Socials Schools is de centrale informatiebron voor ouders met kinderen op De Hoeksteen. Daar vind je praktische informatie en updates van de leerkracht en berichten vanuit de directie.

Inloopmomenten

We hebben per schooljaar enkele inloopmomenten, zodat jullie (ouders én grootouders) kunnen zien waar je kind mee bezig is. We vertellen je dan ook graag meer over hoe ons onderwijs eruitziet.

Aanmelden