HS.2023-005

Goed onderwijs, echte aandacht

‘Wat je aandacht geeft groeit!’ Dat is het credo van ons deskundige, enthousiaste team en de basis van goed onderwijs. Je kind wordt bij ons echt gezien.

Ook is aandacht een kernwoord in de inhoud van het onderwijs: we leren je kind om aandacht te hebben voor zichzelf, de ander, het werk en de eigen omgeving. Wij hebben ook aandacht voor jullie als ouders, omdat we de samenwerking met ouders heel belangrijk vinden. Je kunt altijd even binnen lopen, en we maken gedurende het schooljaar voldoende tijd vrij voor een gesprek of overleg.

Basisvakken

De basisvakken geven we op een hoog niveau, zodat je kind heel goed leert rekenen, schrijven en lezen. Deze basis is belangrijk, omdat kinderen deze kennis en vaardigheden elke dag nodig hebben voor de andere vakken. We werken met nieuwe methodes.

Naast goed lezen vinden we leesplezier ook belangrijk. Daarom volgt je kind waardevolle leesmotivatielessen van de leesmediacoach.

Boeiend onderwijs

We zorgen dat ons onderwijs boeit door projectmatig en onderzoekend te werken, zowel in als buiten school. We gaan er regelmatig op uit. We brengen de kinderen tijdens lessen en excursies in contact met het culturele erfgoed van onze streek (forten en verdedigingswerken) en daarbuiten (Rijksmuseum). Je kind ontdekt en vergroot zo zijn leefwereld. Nieuwe kennis wordt actief aangeboden en en je kind past het geleerde meteen toe.

We werken met Blink, de digitale zaakvakkenmethode, waarin ook creatieve werkvormen zijn geïntegreerd. (Zaakvakken zijn natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis.)

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De Hoeksteen is een Kanjerschool, en dat merkt je kind dagelijks aan de fijne, veilige sfeer op school.

Creatieve vakken

Is je kind creatief en breng je het graag in contact met cultuur? Dan is De Hoeksteen een prima school voor je kind. Het kan zijn talent tot expressie brengen tijdens de creatieve vakken (muziek, tekenen en handvaardigheid) en in vakoverstijgende projecten.

ICT en mediawijsheid

We werken met Chromebooks. Op een Chromebook kan je kind onderzoeken, kennis vergaren en verwerken in werkstukken, samenwerken en slim oefenen. Kinderen loggen ook thuis in in de cloud en werken dan verder aan hun schoolwerk. Hierdoor ontwikkelt je kind zijn digitale geletterdheid en mediawijsheid. In de bovenbouw krijgen de kinderen lessen typevaardigheid en digitale vaardigheden.

Leren plannen

Vanaf groep 4 moeten de kinderen soms huiswerk maken: dingen voorbereiden of afmaken, verslagen maken, toetsen leren, spreekbeurten voorbereiden, enzovoort. Zo leert je kind van jongs af aan met huiswerk om te gaan en schoolwerk te plannen.

Goed voorbereid op het vo

Voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs krijgen de bovenbouw-kinderen regelmatig huiswerk. Ze leren daarnaast presenteren en maken werkstukken.

Aanmelden