YHS_6198

Goed onderwijs, echte aandacht

‘Wat je aandacht geeft groeit!’ Dat is het credo van ons deskundige en enthousiaste team en de basis van goed onderwijs. Je kind wordt bij ons echt gezien.

Ook is aandacht een kernwoord in de inhoud van het onderwijs: we leren je kind om aandacht te hebben voor zichzelf, de ander, het werk en de eigen omgeving. Wij hebben ook aandacht voor jullie als ouders, omdat we de samenwerking met ouders heel belangrijk vinden. Je kunt altijd even binnen lopen, en we maken gedurende het schooljaar voldoende tijd vrij voor een gesprek of overleg.

Basisvakken

De basisvakken geven we op een hoog niveau, zodat je kind heel goed leert rekenen, schrijven en lezen. Deze basis is belangrijk, omdat kinderen deze kennis en vaardigheden elke dag nodig hebben voor de andere vakken. We werken met nieuwe methodes, zoals Taal Actief en Veilig leren lezen kim-versie, Getal en ruimte junior en Atlantis.

Goed lezen vinden we erg belangrijk. Voor het leesonderwijs zijn er hele waardevolle leesmotivatielessen van de leesmediacoach van de Bibliotheek op school.

Boeiend onderwijs

We zorgen dat ons onderwijs boeit door projectmatig en onderzoekend te werken, zowel in als buiten school. We gaan er regelmatig op uit. We brengen de kinderen tijdens lessen en excursies in contact met het culturele erfgoed van onze streek (forten en verdedigingswerken) en daarbuiten (Rijksmuseum). Je kind ontdekt en vergroot zo zijn leefwereld. Nieuwe kennis wordt actief aangeboden en en je kind past het geleerde meteen toe.

We werken met Blink, de digitale zaakvakkenmethode, waarin ook creatieve werkvormen zijn geïntegreerd. (Zaakvakken zijn natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis.)

Individuele begeleiding

We zijn heel goed in het bieden van individuele zorg aan de kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Juist de kleinschaligheid maakt onze school tot een fijne plek, waar deze kinderen tot hun recht komen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De Hoeksteen is een Kanjerschool, en dat merkt je kind dagelijks aan de fijne, veilige sfeer op school. Het Kanjerprogramma, dat in de hele school wordt toegepast, zorgt daarvoor en helpt kinderen goed om veilig en respectvol met elkaar om te gaan.

Creatieve vakken

Is je kind creatief en breng je het graag in contact met cultuur? Dan is De Hoeksteen een prima school voor je kind. Het kan zijn talent tot expressie brengen tijdens de creatieve vakken (muziek, tekenen en handvaardigheid) en in vakoverstijgende projecten. Voor de beeldende vakken werken we met de methode Uit de kunst. Met 123 Zing is De Hoeksteen een school waar muziek in zit!

ICT en mediawijsheid

We werken met chromebooks. Op een chromebook kan je kind onder andere dingen onderzoeken, kennis vergaren en verwerken in werkstukken, samenwerken en slim oefenen. Kinderen loggen ook thuis in de cloud in en werken dan verder aan bijvoorbeeld een spreekbeurt. Hierdoor ontwikkelt je kind zijn digitale geletterdheid en mediawijsheid. In de bovenbouw krijgen de kinderen om het jaar lessen typevaardigheid en digitale vaardigheden van een externe leerkracht.

Leren plannen

Vanaf groep 4 moeten de kinderen soms huiswerk maken: dingen voorbereiden of afmaken, verslagen maken, toetsen leren, spreekbeurten voorbereiden, enzovoort. Zo leert je kind van jongs af aan met huiswerk om te gaan en schoolwerk te plannen.

Goed voorbereid op het vo

In de bovenbouw krijgen de kinderen regelmatig huiswerk. Ze leren presenteren en maken werkstukken. Zo is de aansluiting op het vo gewaarborgd.

#hetfeestvanSpijk
Opening en Open Huis
Vrijdagmiddag 23 juni 2023 15.00 uur

Aanmelden