HS.2023-074

Kleuteronderwijs

Op De Hoeksteen krijgt je kleuter les in een combinatiegroep 1-2-3. Ieder kind krijgt zo veel mogelijk instructie op zijn of haar niveau en ook het verwerken gebeurt op het niveau dat bij je kind past.

Je kind ervaart hoe het is om de jongste, de middelste en de oudste te zijn. De jongste en de oudste kleuters zitten bij elkaar, maar ze werken in verschillende groepjes. Samen ontdekken ze de wereld van cijfers en letters. Sommige grotere kleuters pikken al letters en cijfers mee uit de instructie van de kinderen van groep 3. We kijken dan ook voortdurend naar wat goed is voor je kind. Vaak schuiven we kinderen halverwege het jaar door naar de volgende combinatiegroep: 3-4-5. Van januari tot juli is er dan een half jaar een groep 1-2.

Spelend leren

Kleuters ontwikkelen zich spelend. We bieden je kind daarom veel verschillende manieren van spelen aan: het vrije spel, begeleid spel of een opdracht waarbij de kleuter het spel beleeft en ondertussen veel leert.

Je kind speelt in het lokaal ook in speelhoeken en aan tafels, en natuurlijk is er op het schoolplein en in het speellokaal ook alle ruimte om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen.

Thema’s en projecten

In de kleutergroepen-onderbouw ligt de nadruk op het spel en spelend leren. Kleuters werken in projecten rond één onderwerp. Tijdens een project staan alle activiteiten (liedjes, de speelhoeken, creatieve opdrachten, een excursie) in het teken van het onderwerp, bijvoorbeeld de ‘kriebelbeestjes’. Je kind krijgt daarbij opdrachten die goed aansluiten bij de eigen ontwikkeling. De thema’s passen bij de belangstelling van de kleuters, de seizoenen en de feestdagen.

Observeren

De ontwikkeling van je kind volgen we door dagelijks goed naar je kind te kijken, in de klas, in het speellokaal en buiten. De vragenlijsten van ‘Leerlijnen jonge kind’ helpen ons ook om beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen te krijgen.

We kijken naar:

  • de sociale ontwikkeling (hoe voelt je kind zich en hoe uit hij/zij zich?);
  • de persoonlijkheidsontwikkeling (hoe zelfstandig is je kind?);
  • de motorische ontwikkeling (hoe ontwikkelen de grove en fijne motoriek van je kind zich?);
  • de taalontwikkeling (woordenschat, spreken, luisteren, beginnende geletterdheid);
  • de cognitieve ontwikkeling (hoe denkt jouw kind en hoe neemt het waar?);
  • de ontwikkeling van de creativiteit (waarin is je kind creatief?).

Huisbezoek

De leerkracht komt bij een nieuwe leerling graag een keer op huisbezoek. Meestal is dit in groep 1. Er is dan tijd om elkaar rustig te spreken en elkaar beter te leren kennen. De kinderen vinden het vaak heel leuk om hun juf thuis rond te leiden.

Vijf gelijke schooldagen

We werken met het 5-gelijke-dagenmodel. Je kind is op school van 8.30 tot 14.00 uur en het luncht rustig in de eigen groep. Daarna is er tijd om buiten te spelen tot de lessen weer doorgaan. Tussenschoolse opvang is daarom niet nodig.

Buitenschoolse opvang nodig?
Wij hebben goede contacten met twee instellingen voor BSO in de regio: De Kinderkamer in Vuren (T: 0183 – 66 13 48) en De Hummeltjeshoeve in Heukelum (T: 06 – 15 94 42 61).

Aanmelden