YHS_6096

Rustig wennen

Voordat je kind definitief naar De Hoeksteen komt, kan het eerst een paar ochtenden wennen. De leerkracht van de onderbouwgroep neemt een week of zes voor je kind 4 jaar wordt hierover contact met je op.

Het wennen op De Hoeksteen gaat heel snel: binnen een dag kent je kind ons allemaal. In de wenperiode zorgen we dat we goed contact krijgen en je kind goed leren kennen, zodat het zich veilig en geborgen voelt.

Veel kleuters hebben al vanaf 2 jaar de peuterspeelzaal bezocht.

#hetfeestvanSpijk
Opening en Open Huis
Vrijdagmiddag 23 juni 2023 15.00 uur

Aanmelden