HS.2023-021 vensters 1

Rustig wennen

Voordat je kind naar De Hoeksteen komt, kan het na aanmelding en plaatsing eerst een paar ochtenden wennen. De leerkracht van de onderbouwgroep neemt een week of zes voor je kind 4 jaar wordt hierover contact met je op.

Het wennen op De Hoeksteen gaat heel snel: binnen een dag kent je kind ons allemaal. In de wenperiode zorgen we dat we goed contact krijgen en je kind goed leren kennen. Zo voelt het zich veilig en geborgen.

Veel kleuters hebben al vanaf 2 jaar de peuterspeelzaal bezocht. Deze bevindt zich ook in de mooie Brede School van Spijk.

Aanmelden