OR


De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die actief meedoet en meedenkt met de school. De leden van de ouderraad verlenen hulp bij vele activiteiten binnen en buiten de school. Zij helpen mee bij de voorbereiding en geven hun eigen inbreng bij vieringen rond bijvoorbeeld de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen en het afscheid van groep 8. Daarnaast geven zij ook signalen door die ze opvangen over de school in het algemeen. Hierdoor zijn zij een eerste klankbord voor de directie.

Op dit moment zijn er vier leden: Femke Pruijssen, Helene Ritmeester (voorzitter), Mirjan Kooij, Iman Altaan en Jose Euser.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

NB: De ouderparticipatiegroep is per 1 januari 2015 opgeheven. Bij belangrijke veranderingen, zoals een nieuw rapport, beleggen we een ouderavond zodat alle ouders mee kunnen denken.


Webdevelopment: ONMEDIA