Geschiedenis


Op 8 september 1917, werd de “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van de School met den Bijbel” te Spijk (Zuid-Holland) opgericht.

Ruim 10 jaar later, 1 november 1927, werd het nieuwe schoolgebouw geopend.

Intussen was een intense schoolstrijd gevoerd over de zin van Christelijk onderwijs en de keuze van ouders naar welke school hun kinderen zouden gaan.

Door inzet van bestuur en personeel is deze belangrijke voorziening voor ons kleine dorpje behouden gebleven. Over een aantal vooroorlogse jaren, de oorlogstijd en naoorlogse jaren is niet zoveel bekend.

In 1952 is het 25 jarig bestaan gevierd in een fruitschuur en in 1977 het 50 jarig bestaan in het oude dorpshuis.

Tegelijkertijd ging de behoefte aan een nieuw schoolgebouw een rol spelen.

In 1978 is de eerste paal geslagen en in 1979 werd de nieuwe school geopend.

In diezelfde periode is een naam voor de school bedacht nl. : School met de Bijbel “De Hoeksteen”. In datzelfde jaar werd de eerste rommelmarkt gehouden. Tijdens de nieuwbouw was er een noodvoorziening op de parkeerplaats bij het voetbalveld.

In 1985 is de basisvorming gestart. Dat betekende weer nieuwbouw van een lokaal erbij voor de ‘kleuterschool’. Het gevolg was ook weer aanpassing van de naam, nl. : Christelijke Basisschool “De Hoeksteen”.

Bij de gemeentelijke herindeling in 1986 is het adres veranderd in ‘Spijkse Kweldijk 94’.

In de beginjaren ’90 was de zorg om het voortbestaan groot. Het wetsartikel over de gemiddelde schoolgrootte voor de vijf kernen van de gemeente Lingewaal heeft de school levensvatbaar gehouden. Vanaf 1993 zijn er besprekingen gevoerd over het bestuurlijk samengaan van de vijf Prot. Chr. Scholen, hetgeen in 1998 zijn beslag kreeg en voor Spijk de redding van de Christelijke school betekende.

Op 28 september 2002 is het 75 jarig bestaan van de school in de school gevierd. Daarbij is ook een nieuw logo onthuld. September 2004 is de 25e rommelmarkt gehouden.

In 2005 heeft er een nieuwe uitbreiding van de school plaatsgevonden: aanbouw van de peuterspeelzaal en een nieuw kleuterlokaal.

De historie en zeker de ontwikkelingen van de laatste jaren dragen bij tot vertrouwen in de toekomst, voor het voortbestaan van de school en de mogelijkheid tot het geven van modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen die kiest voor de dorpsschool van Spijk.


Webdevelopment: ONMEDIA