Algemeen


Een Christelijke basisschool

 

CBS De Hoeksteen is een christelijke basisschool en maakt deel uit van Stichting LOGOS. 

De christelijke identiteit is voor ons van groot belang; het is immers van oorsprong ons bestaansrecht en hetgeen ons samenbindt. We vinden het belangrijk om onze kinderen op te voeden met de normen en waarden die kenmerkend zijn voor het christelijk geloof en willen ze graag iets meegeven van het Woord van God en de betekenis van Jezus Christus.

Tegelijk willen we de school zijn waar kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt geboden volgens een modern en uitdagend concept van Handelingsgericht Werken. Hierbij komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele onderwijsbehoefte van ieder kind en creëren we samen met hen een rijke leef- en leeromgeving.

We hechten er groot belang aan een school te zijn waar iedereen zich thuis en welkom voelt, waar we van de kleinschaligheid een kans maken om ieder kind datgene te geven wat hij of zij nodig heeft.

U bent van harte welkom om met ons te komen praten over de manier waarop we ons onderwijs inrichten; over onze visie op wat goed onderwijs in deze tijd is en over onze missie om alle kinderen die aan onze zorgen worden toevertrouwd zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. In dat gesprek gaat het allereerst over kwaliteit en vervolgens plaatsen we dat graag met u in het kader van onze identiteit waarbij het uitgangspunt is dat iedereen van harte welkom is maar dat we wel van u verwachten dat u de identiteit van de school respecteert.


Webdevelopment: ONMEDIA